Dansk

Der er kommunalvalg den 14. maj. Det handler om vores by.

Flensborg står over for en udfordrende fremtid, fordi vi også oplever de mange kriser på egen krop. Energikrisen påvirker også Flensborgs befolkning, flygtninge fra krigen i Ukraine søger ly og et hjem i vores by, og klimaforandringerne påvirker vores fjord og vores natur. Lokalpolitik er mere afgørende end nogensinde før. Vi Grønne ønsker at forme den med en progressiv og fremtidssikrende politik.

Derfor handler kommunalvalget om noget: Ud over tidens presserende udfordringer ønsker vi at inddrage alle Flensborgere på en inkluderende og lavtstående måde, at gøre byen tilgængelig for alle og at skabe en økonomi baseret på bæredygtighed og innovation. En by, der konsekvent tænker multinationalt og europæisk i grænselandet og ser mangfoldighed som sin egentlige styrke.

Vores mål er et klimavenligt Flensborg for alle mennesker. Lad os forme denne by. Sammen.


Hvordan stemmer man?

Du kan stemme i valglokalet den 14. maj.
Du kan også stemme pr. brev eller på rådhuset fra den 3. april. Du har brug for et ID-dokument.


10 mærkesager, der er vigtige for os.

  1. ren energi og klimabeskyttelse – fossilfrie kommunale forsyningsselskaber inden 2035 og langt mere solenergi.
  2. boliger til overkommelige priser – boliger og rimelige huslejer for alle
  3. et mangfoldigt Flensborg – vores by byder alle velkommen
  4. Flensborg for mennesker og natur – for en grøn by ved en sund fjord
  5. Attraktiv og retfærdig mobilitet – omlægning af trafikrummet til fordel for fodgængere og cyklister
  6. Bæredygtig økonomi – Styrkelse af innovative og almennyttige virksomheder
  7. Kultur er systemisk relevant – Fremme et mangfoldigt kulturudbud
  8. Stabil sundhedspleje for alle – Bevare mulighederne for fødsler og aborter i Flensborg
  9. Flensborg som et sted, hvor man føler sig godt tilpas – Skabe en barrierefri, mangfoldig og levedygtig by
  10. God uddannelse lige fra starten af – Veludstyrede daginstitutioner og skoler samt et campus med fremtid